Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

W moim gabinecie przeprowadzam także rożnego rodzaju Interwencje kryzysowe. Interwencja kryzysowa to krótkoterminowa forma pomocy psychologicznej. Skierowana jest do osób, które w związku z silnym stresem lub traumatycznym wydarzeniem są niezdolni poradzić sobie sami w danej sytuacji. Kryzys rozumiany jest jako okres przełomowy, wymuszający od nas zmian. Nie każdy kryzys wymaga interwencji. Po pomoc należy się zgłosić, kiedy osoba nie radzi sobie z daną sytuacją przez dłuższy czas lub stres jest tak silny, że zaburza funkcjonowanie na wielu płaszczyznach, a uczucie bezradności i napięcie emocjonalne powoduje znaczne cierpienie. Śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, kataklizmy, doświadczenie przemocy to wydarzenia, przy których osoby najczęściej zgłaszają się po pomoc w postaci interwencji kryzysowej.

wingwave Kurzzeit Coaching Zentrum
Anna Herrmann-Koch
Ortsstr. 66
69253 Heiligkreuzsteinach

Impressum / AGB / Datenschutzerklärung